O mnie

Nazywam się Karol Wiśniewski.
Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, a następnie, po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu zawodowego, rozpocząłem praktykę adwokacką jako członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

W swojej pracy koncentruję się na obsłudze klientów indywidualnych. W ramach świadczonych usług reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed urzędami oraz organami egzekucyjnymi. Jeżeli potrzebujecie Państwo profesjonalnej pomocy prawnej zachęcam do kontaktu.

Specjalizacja

Swoją aktywność zawodową koncentruję wokół następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne

W ramach usług z zakresu prawa cywilnego udzielam pomocy w szczególności w sprawach dotyczących:

 • zniesienia współwłasności,
 • naruszenia posiadania,
 • wydania rzeczy,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • zasiedzenia,
 • służebności;
 • sporządzania projektów umów,
 • dochodzenia wierzytelności,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • stwierdzenia nabycia spadku oraz o dział spadku;
 • zachowku.
Prawo rodzinne

W ramach usług z zakresu prawa rodzinnego udzielam pomocy w szczególności w sprawach dotyczących:

 • rozwodów i separacji,
 • podziału majątku wspólnego małżonków,
 • alimentów,
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem.
Prawo pracy i
ubezpieczeń społecznych

W ramach usług z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych udzielam pomocy w szczególności w sprawach dotyczących:

 • umów o pracę i roszczeń z nimi związanych,
 • rent i emerytur.
Prawo karne i
karne skarbowe

W ramach usług z zakresu prawa karnego udzielam pomocy w szczególności w sprawach dotyczących:

 • obrony w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami obu instancji,
 • obrony w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentacji pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym, w tym w sprawach dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia.
Prawo administracyjne

W ramach usług z zakresu prawa administracyjnego reprezentuję klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej.

Dyżur aresztowy

Skontaktuj się ze mną jeśli ktoś z Twojej rodziny lub znajomych został zatrzymany lub tymczasowo aresztowany. W obu wskazanych przypadkach niezwykle istotne znaczenie ma szybka i profesjonalna pomoc prawna. Często to właśnie pierwsze czynności dokonywane z udziałem osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej mają decydujące znaczenie dla dalszego toku postępowania. Niezwłoczny kontakt z adwokatem pozwala na uzgodnienie i podjęcie odpowiednich działań umożliwiających prowadzenie skutecznej obrony w dalszym toku postępowania.

669 927 564 zadzwoń

24 h/7

Wynagrodzenie

Ustalenia z
klientem

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest każdorazowo ustalane podczas spotkania z klientem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy oraz nakładu pracy adwokata.

Wycena
usługi

0 zł

Podstawa
wynagrodzenia

Podstawą wynagrodzenia są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).

Płatność
ratalna

Wynagrodzenie jest płatne z góry, istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

Kontakt

Skontaktuj się ze mną i umów się na spotkanie.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Karol Wiśniewski
ul. PCK 6/3 40-057 Katowice
E-mail kwisniewski@onet.pl
Telefon 669 927 564
Godziny pracy kancelarii Pn - Pt 8.00 - 19.00